Onze adviezen

Adviezen 2024

Ongevraagd advies inzake ombuigingen ravijnjaar

Verzonden per e-mail: gemeente@oisterwijk.nl; juul.willemsen@oisterwijk.nl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente...

Adviezen 2023

Ongevraagd advies met betrekking tot het inrichten van openbare toiletten

geschikt voor mensen met een beperking. Aan het college van burgemeester en wethouders van de...

Advies m.b.t. de Verantwoordelijkheden voor- en vroegschoolse educatie (VvE.beleid)

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 101015060 GA OISTERWJKOisterwijk...

Advies Verordeningen Wmo en Jeugdzorg

Vanwege nieuwe afspraken met zorgverleners zijn de verordeningen Wmo en Jeugdzorg en de daarop aansluitende...

Adviezen 2022

Advies Taalgebruik in formele brieven van de gemeente

De ASD kreeg signalen van burgers over moeilijk te begrijpen teksten in officiële brieven van...

Advies Jeugd- en jongerenwerk

De Adviesraad constateert dat de druk op de jeugdzorg onverminderd hoog blijft en in de...

Advies Herijking Strijdplan Sociaal domein

Het Strijdplan Sociaal Domein wordt afgesloten en de maatregelen van het Strijdplan gaan deel uitmaken...

Advies Woon- en leefvisie 2022-2028

Dit advies is de tweede inbreng van de Adviesraad in het traject ter vaststelling van...

Advies beleidskader en uitvoeringsplan Vroegsignalering schulden

In 2020 hebben de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk een gezamenlijk beleidsplan Vroegsignalering schulden uitgebracht...

Advies Inkoop Huishoudelijke ondersteuning

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben besloten de nieuw inkoop huishoudelijke ondersteuning vervroegd te...

Adviezen 2021

Advies Visie op dienstverlening

De gemeente bereidt een nieuwe visie op dienstverlening aan de inwoners voor. Op verzoek van...

Regionaal advies Beschermd wonen

De Sociale Adviesraden van de negen Hart van Brabant gemeenten, samenwerkend in het regionaal overleg...

Advies bij discussienota Woonzorgvisie

De gemeente heeft een omvangrijk consultatie- en besluitvormingstraject in gang gezet dat moet leiden tot...

Advies Beekdalpark / Herontwikkeling De Leye

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een aantal scenario’s voor de herontwikkeling van...

Aandachtspunten voor de uitwerking van de Inkoopstrategie sociaal domein

In de afgelopen periode heeft de Adviesraad Sociaal Domein regelmatig aandacht besteed aan de uitvoeringspraktijk...

Advies Informatieverstrekking sociaal domein

De Adviesraad is van mening dat de gepresenteerde kwartaalrapportage sociaal domein nog te weinig informatie...

Advies Inkoop Jeugdzorg

Het traject om te komen tot een inkoopstrategie jeugdzorg is al geruime tijd geleden gestart...

Advies beleidsnota Inburgering+

De beleidsnota Inburgering+ Oisterwijk is het vervolg op de regionale voorbereiding van de invoering van...

Advies Vroegsignalering schulden

De Adviesraad heeft veel waardering voor het beleidsplan, dat in een gezamenlijk traject met de...

Regionaal advies Inkoopstrategie Jeugd

De Sociale Adviesraden van de negen Hart van Brabant gemeenten, samenwerkend in het regionaal overleg...

Zoekt u adviezen ouder dan 2021? Bekijk dan het archief eens.

Wij horen graag van u!

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag.

Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.