Advies Informatieverstrekking sociaal domein

De Adviesraad is van mening dat de gepresenteerde kwartaalrapportage sociaal domein nog te weinig informatie bevat om als onderbouwing te kunnen dienen voor de verdere ontwikkeling van het sociaal beleid van de gemeente en reikt een vijftal aandachtspunten aan voor een verbetering van de kwartaalrapportage.

Klik hier voor het volledige advies