Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk

Welkom op de website van de
Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk

De Adviesraad Sociaal Domein is het officiële adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oisterwijk voor alle beleidsvoornemens en uitvoeringsregelingen die voortvloeien uit vier sociale wetten:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  •  Jeugdwet
  • Participatiewet
  • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Daarnaast behoort de sociale basisstructuur van de gemeente tot het adviesterrein. Hiertoe behoren alle vrij toegankelijke voorzieningen die de inwoners ondersteunen in het sociaal maatschappelijke leven, waaronder o.a. vrijwilligerswerk, de mantelzorg en sport- en culturele verenigingen.

Op deze site vindt u informatie over de Adviesraad zelf (opdracht, werkwijze en samenstelling) en over de sociale wetten waarmee de Adviesraad te maken heeft. Verder treft u de uitgebrachte adviezen aan, waaronder die van de per 1 januari 2020 opgeheven Wmo-raad, alsmede publicaties en jaarverslagen.

De Adviesraad Sociaal Domein is geïnteresseerd in de ervaringen van inwoners met de manier waarop de sociale wetten in de praktijk worden uitgevoerd. Onder Contact vindt u de mogelijkheden om met de Adviesraad in contact te treden. Wij merken daarbij op dat de Adviesraad geen individuele belangen behartigt, maar de ontvangen informatie gebruikt om zich een beeld te vormen van de uitvoeringspraktijk.