Welkom op de website van de
Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk

De adviesraad sociaal domein (of Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk)  is het officiële adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders (of college van B&W) van de gemeente Oisterwijk voor alle beleidsvoornemens en uitvoeringsregelingen die voortvloeien uit zes aandachtsgebieden:

Daarnaast behoort de sociale basisstructuur van de gemeente tot het adviesterrein.
Hiertoe behoren alle vrij toegankelijke voorzieningen die de inwoners ondersteunen in het sociaal maatschappelijke leven, waaronder o.a. vrijwilligerswerk, de mantelzorg
en sport- en culturele verenigingen.

Op deze site vindt u informatie over de adviesraad zelf (opdracht, werkwijze en samenstelling) en over de sociale wetten waarmee de adviesraad te maken heeft. Verder treft u de uitgebrachte adviezen aan, waaronder die van de per 1 januari 2020 opgeheven Wmo-raad, alsmede publicaties en jaarverslagen.

De adviesraad sociaal domein is geïnteresseerd in de ervaringen van inwoners met de manier waarop de sociale wetten in de praktijk worden uitgevoerd. Hieronder vindt u de mogelijkheden om met de adviesraad in contact te treden. Wij merken daarbij op dat de adviesraad geen individuele belangen behartigt, maar de ontvangen informatie gebruikt om zich een beeld te vormen van de uitvoeringspraktijk.

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk zoekt nieuwe leden

Wij horen graag van u!

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag.

Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.