Advies beleidsnota Inburgering+

De beleidsnota Inburgering+ Oisterwijk is het vervolg op de regionale voorbereiding van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering, naar verachting per 1 januari 2022.

De Adviesraad heeft waardering voor de zorgvuldigheid waarmee de nota tot stand is gekomen en onderschrijft de uitgangspunten voor het lokale beleid. Binnen dat kader wijst de Adviesraad op een aantal specifieke aandachtspunten en geeft enkele concrete adviezen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College