Advies Jeugd- en jongerenwerk

De Adviesraad constateert dat de druk op de jeugdzorg onverminderd hoog blijft en in de corona-periode zelfs is toegenomen. De jeugdzorginstellingen kunnen de vraag naar curatieve zorg niet aan, terwijl ze bovendien geconfronteerd worden met bezuinigingen. Het is dan ook noodzakelijk om de toestroom naar de (dure) tweede lijns-jeugdzorg te verminderen. Het jeugd- en jongerenwerk kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Op een viertal gebieden kan de gemeente maatregelen nemen om de situatie te verbeteren:

  • Preventie
  • Praktijkondersteuning voor huisartsen (POH Jeugd)
  • Ontmoetingsruimtes voor jeugd en jongeren
  • Participatie van jeugd en jongeren

De Adviesraad reikt hiertoe een groot aantal concrete adviezen aan.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Section Title

Vacature

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk zoekt nieuwe leden (m/v) Ben jij inwoner van Oisterwijk en…

Recht op hulp is soms goed maar maakt ons ook afhankelijk

Recht op hulp is soms goed maar maakt ons ook afhankelijk. Het zorginfarct is er al. De vraag naar…

Openbare toiletten in Oisterwijk, we hebben nog een hele plas over te steken…….

Voor mensen met en handicap, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, blaas- of darmproblemen, is het…

Oisterwijk heeft een nieuw jeugdhonk, we hebben er even op moeten wachten…

Op 19 september was het zover In de Pannenschuur, aan de Lavendel nr. 7, werd officieel het nieuw…

WSD en de zorg voor bestaanszekerheid, een goede combinatie…..

Onlangs hield de gemeente Oisterwijk een Sociale Dialoog-bijeenkomst over bestaanszekerheid in Den…

Mensen met dementie zijn vooral mensen, ook hier in Oisterwijk……

Alle mensen hebben veel rollen. We zijn ouder en/of kind, partner, grootouder, buurman/- vrouw…

Een sociale dialoog, een goede manier om je beleid te toetsen……

Onlangs waren wij aanwezig in Den Domp op een bijeenkomst over bestaanszekerheid onder de vlag…