Aandachtspunten voor de uitwerking van de Inkoopstrategie sociaal domein

In de afgelopen periode heeft de Adviesraad Sociaal Domein regelmatig aandacht besteed aan de uitvoeringspraktijk van de zorg- en hulpverlening in het sociaal domein. De daarbij opgedane inzichten heeft de Adviesraad samengevat in een aantal concrete aandachtspunten voor de inrichting van de zorg- en hulpverlening en voor de contractering van zorgaanbieders en als ongevraagd advies aangeboden aan de wethouder.

Klik hier voor het volledige advies