Nieuwsklok

De Adviesraad Sociaal Domein brengt regelmatig in de Nieuwsklok de pagina SOCIAAL DOMEIN uit. Op deze pagina vindt u publicaties van de adviesraad en informatie over actuele gebeurtenissen in het sociaal domein. Ook vindt u hier reacties en bijdragen van (vrijwilligers)organisaties en inwoners van de gemeente Oisterwijk.

Organisaties en inwoners die actief zijn in het sociaal domein kunnen informatieve of opiniërende artikelen van maximaal 400 woorden aanbieden via het mailadres redactie@asd-oisterwijk.nl. De redactie van de pagina beslist over plaatsing.

2023

2022

2021

Publicaties

Oproep aan alle politieke partijen

augustus 2020

De Adviesraad Sociaal Domein doet een oproep aan alle politieke partijen die meedoen aan de herindelingsverkiezing van november 2020 om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan een aantal belangrijke vraagstukken in het sociale domein.

klik hier voor de volledige oproep

Presentatie nieuwe leden

maart 2020

Donderdag 5 maart presenteerde de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk zich tijdens een startbijeenkomst. Een aantal genodigden die organisaties, belangengroepen en instellingen vertegenwoordigen die actief zijn in het sociaal domein werden geïnformeerd over de opdracht en de werkwijze van de Adviesraad. Tevens was er gelegenheid om informeel met de leden van de Adviesraad kennis te maken.

klik hier voor een overzichtsfoto

College B&W benoemd nieuwe leden

januari 2020

Op donderdag 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad de Verordening Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld en heeft het College van Burgemeester en Wethouders de leden van de Adviesraad benoemd.

klik hier voor de verordening

Communicatie en dienstverlening in het sociale domein laten te wensen over.

januari 2019

Het gemeentebestuur publiceerde op de gemeentepagina de uitkomst van een enquête onder het burgerpanel die uitwees, dat de gemeente een ruime voldoende scoort op het gebied van communicatie met en dienstverlening aan de inwoners. De Sociale adviesraden wijzen er in een perspublicatie op, dat dit niet van toepassing is op het sociale domein.

Bekijk hier het artikel

Wmo-raad en SSPO roepen het nieuwe College van B&W op de klemmende problemen in het Sociale Domein aan te pakken.

mei 2018

De adviesraden verwijzen naar Oproep die zij voor de verkiezingen aan de politieke partijen hebben gericht.
Zij vragen met name aandacht voor de bestrijding van armoede en wijzen op de noodzaak het zorgloket in ere te herstellen.

Klik hier voor het artikel in het Brabants Dagblad

Ronde tafelbijeenkomst voor nieuwe raadsleden

april 2018

Op 24 april 2018 hebben de Wmo-raad en de SSPO een ronde tafelbijeenkomst gehouden voor nieuwe raadsleden. Aan de orde kwamen de thema’s armoede en schulden, eenzaamheid en zorgafhankelijkheid.

Klik voor het verslag van de bijeenkomst
De gegevens over de sociale situatie in de gemeente Oisterwijk
Het persbericht

Oproep aan de politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan een aantal klemmende problemen in het sociale domein

september 2017

De Wmo-raad, de SSPO en de Klankbordgroep Wwb doen, met het oog op de gemeenteraadsverkiezing van 2018, gezamenlijk een oproep aan de politieke partijen van de gemeente Oisterwijk. Zij wijzen de politieke partijen op de verplichting om een inclusief sociaal beleid te voeren. Zij wijzen op een aantal klemmende problemen in het sociale domein en geven aandachtspunten mee, met het verzoek in de verkiezingsprogramma’s daaraan aandacht te besteden.

Klik hier voor de volledige oproep
Klik hier voor de brief aan de politieke partijen

Wij horen graag van u!

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag.

Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.