Categorie 2023

Advies Verordeningen Wmo en Jeugdzorg

Vanwege nieuwe afspraken met zorgverleners zijn de verordeningen Wmo en Jeugdzorg en de daarop aansluitende “Nadere regels gemeente Oisterwijk” aangepast. In de nadere regels wordt verwezen naar “de coalitie”, waarmee het samenwerkingsverband van de gecontracteerde zorgverleners wordt bedoeld. De ASD…