Disclaimer

De ASD spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site.

De ASD behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. 
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt de ASD geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan de ASD geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. 

De ASD garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

De ASD aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.