Advies Herijking Strijdplan Sociaal domein

Het Strijdplan Sociaal Domein wordt afgesloten en de maatregelen van het Strijdplan gaan deel uitmaken van de reguliere beleidsvoering van de gemeente. Toch moeten de niet gerealiseerde besparingen van het Strijdplan op de een of andere manier opgevangen worden. De Adviesraad pleit er daarom voor, de vinger aan de pols te houden en de rapportage van de (kosten)ontwikkelingen in het sociaal domein niet te beperken tot de jaarlijkse presentatie van de PPN, maar (ook) de huidige kwartaalrapportages te handhaven.

De Adviesraad wijst er verder op, dat de “normalisatie” van sociale problematiek in de eerste plaats als een zinvol uitgangspunt voor het bieden van hulp en ondersteuning aan inwoners moet worden gezien, niet als een kostenbesparende maatregel.

Klik hier voor het volledige advies.

Klik hier voor de reactie van het College