Advies Visie op dienstverlening

De gemeente bereidt een nieuwe visie op dienstverlening aan de inwoners voor. Op verzoek van het College heeft de Adviesraad op de concept-versie gereageerd.
De visie is in algemene termen geformuleerd, waarmee de Adviesraad zonder meer kan instemmen. De Adviesraad wijst er echter op, dat alles aankomt op de manier waarop de visie in de praktijk wordt vormgegeven. De Adviesraad wijst daarbij op de kwetsbare positie waarin inwoners die zich voor hulp en ondersteuning tot de gemeente wenden, verkeren. De bejegening van deze inwoners en de toegankelijkheid van de schriftelijke communicatie over deze ondersteuning verdienen dan ook veel aandacht.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College