Advies Inkoop Jeugdzorg

Het traject om te komen tot een inkoopstrategie jeugdzorg is al geruime tijd geleden gestart in regionaal verband. De Adviesraad was hier graag eerder bij betrokken geweest.

In lijn met eerder uitgebrachte adviezen, wil de Adviesraad nogmaals het belang van preventie en vroegsignalering benadrukken. Juist op deze gebieden heeft de gemeente een ruime eigen beleidsvrijheid.

De Adviesraad maakt zich zorgen over de effecten van de verlaging van de PGB tarieven.

De Adviesraad beveelt aan om vooraf met de aanbieders van jeugdzorg afspraken te maken over de definitie van kwaliteit en over de monitoring van kwaliteits- en kostenontwikkelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College