Categorie 2022

Advies Taalgebruik in formele brieven van de gemeente

De ASD kreeg signalen van burgers over moeilijk te begrijpen teksten in officiële brieven van de gemeente. Bestudering van enkele voorbeeldbrieven vormen voor de ASD aanleiding hierover bijgaand (ongevraagd) advies uit te brengen. Klik hier voor het volledige advies Klik…

Advies Jeugd- en jongerenwerk

De Adviesraad constateert dat de druk op de jeugdzorg onverminderd hoog blijft en in de corona-periode zelfs is toegenomen. De jeugdzorginstellingen kunnen de vraag naar curatieve zorg niet aan, terwijl ze bovendien geconfronteerd worden met bezuinigingen. Het is dan ook…

Advies Herijking Strijdplan Sociaal domein

Het Strijdplan Sociaal Domein wordt afgesloten en de maatregelen van het Strijdplan gaan deel uitmaken van de reguliere beleidsvoering van de gemeente. Toch moeten de niet gerealiseerde besparingen van het Strijdplan op de een of andere manier opgevangen worden. De…

Advies Woon- en leefvisie 2022-2028

Dit advies is de tweede inbreng van de Adviesraad in het traject ter vaststelling van een nieuwe Woonzorgvisie (Woon- en leefvisie), in vervolg op het advies van 27 september 2021. De Adviesraad spreekt zijn waardering uit voor het concept van…

Advies Inkoop Huishoudelijke ondersteuning

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben besloten de nieuw inkoop huishoudelijke ondersteuning vervroegd te laten ingaan op 1 juli 2022 en daartoe een gezamenlijke inkoopstrategie te ontwikkelen. De Adviesraad constateert dat de concept-inkoopstrategie ten onrechte de indruk wekt, dat…