Categorie 2018 Wmo-raad

Advies Koersdocument Sociaal domein

De Sociale Adviesraden hebben waardering voor de positieve intenties tot samenwerking met de partijen in het sociaal domein die uit het document spreekt. Tegelijkertijd zijn de Raden van mening dat het Koersdocument erg veel aandacht besteedt aan gewenste werkwijzen, manieren…

Advies Verordening Jeugdhulp 2019

De Sociale Adviesraden hebben kennis genomen van een tweetal aanpassingen in de Verordening Jeugdhulp 2019 en adviseren daar positief over. Er zijn echter twee artikelen uit de Verordening 2018 weggevallen die de Sociale Adviesraden van wezenlijk belang vinden. Klik hier…

Aanstelling vertrouwenspersoon

De Wmo-raad beveelt aan de functie en de beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon voor Wmo-aangelegenheden ruim bekend te maken binnen de gemeente. Klik hier voor het volledige advies Klik hier voor de reactie van het College