Aanstelling vertrouwenspersoon

De Wmo-raad beveelt aan de functie en de beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon voor Wmo-aangelegenheden ruim bekend te maken binnen de gemeente.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College