Aandachtspunten van de dementieconsulenten

In hun gesprek met leden van de Wmo-raad signaleerden de dementieconsulenten enkele praktische problemen waarop zij in hun werk stuiten. Op verzoek van de wethouder en met hun instemming, brengt de Wmo-raad deze punten onder de aandacht van het College.

Klik hier voor de rapportage van de aandachtspunten