Advies Toewijzingsbeleid seniorenappartementen

Op het KVL terrein worden 21 seniorenappartementen gebouwd.

De Sociale Raad i.o. zou graag zien, dat bij de toewijzing van deze appartementen wel een leeftijdseis wordt gehanteerd. Ook wil de Raad voorrang geven aan inwoners van Oisterwijk. De open toewijzing van seniorenwoningen aan alle inwoners van het werkgebied van de woningstichting Leystromen bevordert de sociale samenhang in de dorpen niet.

Klik hier voor het volledige advies
Klik hier voor de reactie van het College