Advies n.a.v. raadsinformatiebrief Update basisstructuur

De raadsinformatiebrief van 4 december 2018 beschrijft de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het rapport “Versterk de verbinding” van de Rekenkamercommissie van april 2018. De brief kondigt verdere onderzoeken aan. De Sociale Raad i.o. wijst erop, dat op bepaalde terreinen voldoende kennis en inzicht aanwezig is om tot actie te kunnen overgaan. Bij de mantelzorgondersteuning is dat zeker het geval.
De Sociale Raad i.o. is verder van mening dat het begrip “basisstructuur” te veel een containerbegrip is geworden waarmee zeer verschillende instellingen en organisaties worden aangeduid. Het verdient aanbeveling om steeds duidelijk te zijn over welke onderdelen van de basisstructuur men het heeft.

Klik hier voor het volledige advies
Klik hier voor het antwoord van het College