Advies Strijdplan Sociaal Domein

Bij het uitbrengen van dit advies neemt de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) de noodzaak tot bezuinigen, zoals vastgesteld door het College van B&W, als uitgangspunt. Dat betekent niet dat de ASD afstand neemt van eerder uitgebrachte, op de lange termijn gerichte, adviezen.

Vanwege het ingrijpende karakter van de maatregelen is de ASD bezorgd dat de hulp aan degenen die dat écht nodig hebben, in de knel kan komen. De ASD is dan ook blij met het uitgangspunt dat inwoners die dat écht nodig hebben hulp en ondersteuning blijven ontvangen.

In dit advies gaat de ASD in op ieder van de maatregelen die in het Strijdplan worden voorgesteld. Sommige maatregelen kan de ASD – gezien het uitgangspunt – billijken, andere maatregelen vindt de ASD in meer of mindere mate problematisch. De ASD maakt steeds de kanttekening dat inwoners die het op eigen kracht echt niet redden, hulp moeten blijven ontvangen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor het volledige Strijdplan Sociaal Domein