Advies Verordening leerlingenvervoer

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) stemt in met de nieuwe Verordening leerlingenvervoer 2020.

De ASD stelt een tweetal kleine aanpassingen voor en vraagt aandacht voor het experiment met een app ter begeleiding van alleen reizende kinderen (de Reiskoffer van Arriva).

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College