Advies Herontwikkeling De Leye

De Adviesraad is enthousiast over het plan voor de herontwikkeling van de locatie De Leye. De Adviesraad roept het college op om vast te houden aan de vijf gekozen stedenbouwkundige uitgangspunten, ook wanneer er om financiële redenen druk zou ontstaan om concessies te doen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het college