Advies Dialoog sociaal domein

De Adviesraad is positief over het instrument van de sociale dialoog. De Adviesraad wijst wel op de noodzaak, voorafgaand aan een dialoog over de toekomst, een analyse van de ontwikkelingen in het verleden te presenteren. Daarbij moet het niet alleen om kwantitatieve maar ook om kwalitatieve informatie gaan. Kwantitatieve gegevens hebben een duiding nodig. Zonder zo’n analyse wordt een discussie al snel te vrijblijvend.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College