Regionaal advies Inkoopstrategie Jeugd

De Sociale Adviesraden van de negen Hart van Brabant gemeenten, samenwerkend in het regionaal overleg sociale adviesraden (ROSA), hebben een gezamenlijk advies uitgebracht aan de Bestuurscommissie Jeugd over de Inkoopstrategie Jeugdhulp Midden-Brabant 2022.
De vertegenwoordigers van de sociale adviesraden constateren dat de beleidsdocumenten uit lijken te gaan van een aanbod-gestuurde en instrumentele benadering. De adviesraden betwijfelen of hiermee de doelen van kostenbeheersing en vermindering van de vraag bereikt kunnen worden. Ook ontbreken, naar het oordeel van de adviesraden, duidelijke doelstellingen voor de nieuwe inkoop strategie.
Het advies gaat verder meer gedetailleerd in op een tiental aspecten van de voorgestelde inkoopstrategie.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van de Bestuurscommissie