Advies nota Bestaanszekerheid

Door de corona-maatregelen hebben inwoners en maatschappelijke organisaties aanzienlijk minder input kunnen leveren dan de opstellers van de nota voor ogen stond. Op zich, heeft de Adviesraad daar begrip voor. Dat neemt niet weg dat de via enquêtes verzamelde informatie met de nodige terughoudendheid geïnterpreteerd moet worden.

De Adviesraad ondersteunt de intentie, te gaan inzetten op preventief en pro-actief beleid. De Adviesraad vindt het wel een gemis dat de nota, in tegenstelling tot de vorige kadernota Armoedebeleid, geen handreikingen voor de uitvoering en ook geen financiële paragraaf bevat.

De Adviesraad wijst op een aantal aanbevelingen uit de Evaluatie Kadernota Armoedebeleid waaraan de nota Bestaanszekerheid (te) weinig aandacht besteedt.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College