Nieuwe leden van ASD- Oisterwijk, even voorstellen.

chris vande putte
Chris Vande Putte

In de afgelopen maanden zijn er wat veranderingen gekomen in de samenstelling van de ASD door het vertrek van een aantal leden. Dit kwam omdat een lid ging verhuizen buiten Oisterwijk en een tweetal leden aan het einde van hun zittingsduur waren en dus afscheid moesten nemen. Gelukkig hebben we na een intensieve zoektocht twee zeer geschikte nieuwe leden kunnen vinden; deze gaan we in deze publicatie aan u voorstellen.
Als eerste stellen wij u voor Chris Vande Putte. Hij gaat onze raad versterken op het gebied van Jeugd. Chris is zo’n geboren in Kortrijk (België) en getrouwd met Ludwien van Campen en vader van 2 kinderen; hij heeft drie kleinkinderen. Hij woont al zo’n 35 jaar in Oisterwijk. Na z’n studie als orthopedagoog en klinisch psycholoog werkte hij 15 jaar bij de Sterre in Hulst en daarna bij Vincentius in Udenhout als adjunct-directeur zorg. Later werd hij voorzitter van de raad van bestuur van deze instelling. Ook heeft hij vele maatschappelijke en bestuurlijke functies vervuld veelal in Midden-Brabant.
Na z’n pensionering heeft hij voor KEMA diverse GGZ- en GZ-instellingen beoordeeld en gecertificeerd op hun kwaliteitssysteem. Tot de coronatijd heeft hij een druk en actief leven gehad, dat nu een vervolg heeft gekregen door zijn aanstelling bij de ASD. Hij ervaart dit als een schot in de roos! De eerste ervaringen met het team zijn zeer positief en hij vindt het fijn in een prettige sfeer met professionals te kunnen werken.
Op dit moment is hij druk met het inlezen en inwerken in de concrete zaken van de ASD en heeft hij met z’n mentor Jo Caris z’n handen vol aan contacten met de ambtenaren van de gemeenten en de lopende acties.
Als hobby’s heeft Chris lezen en buiten zijn in de natuur, waar hij veel tijd doorbrengt met wandelen.

jan sinot
Jan Sinot

Een tweede nieuw lid van de ASD is Jan Sinot. Hij gaat het team versterken op het gebied van de WMO. Ook op dit terrein zijn er heel wat ontwikkelingen en zijn we dus blij met de versterking van ons team. Jan is geboren in Groningen en groeide op in Zaandam. Zijn schooltijd bracht hij o.a. in Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk door. Dit kwam door de vele verhuizingen van z’n ouders. Hij heeft enkele jaren op Durendael gezeten, waar hij actief was in
leerlingenparlement en voor de schoolkrant. En vakantiewerk deed hij bij Wonderland. Jan woont in Haaren en is getrouwd met Anita, SEH-arts. Hij heeft 5 kinderen uit een tweetal relaties. Na de middelbare school heeft Jan HBO-Verpleegkunde gestudeerd en daarna nog een aantal post-HBO opleidingen gevolgd. Z’n carrière heeft hij vervolgd, na o.a. werkzaam te zijn geweest binnen de GGZ in de curatieve zorg, in het management van gezondheidszorg instellingen, o.a. bij de GGZ MiddenBrabant.
Na 2010 besloot hij zich volledig te gaan wijden aan de opvoeding en huishouding van z’n gezin en is hij met vervroegd pensioen huisman geworden.
Jan heeft veel bestuurlijke en maatschappelijke nevenfuncties vervuld, o.a. in het zaalvoetbal als nationaal en internationaal scheidsrechter. Maar ook als lid van de raad van toezicht van Buitenhof in Tilburg en als lid van de medezeggenschapsraad van de OBS de Hasselbraam in Haaren en het regiobestuur van Alzheimer Nederland.
Jan heeft een groot aantal hobby’s, o.a. koken en wijnkeuren, kamperen en tennis.
Hij heeft zich bij de ASD gemeld om mee te helpen de vele drempels die de sociale sector kent proberen te slechten en de werkwijze daarbinnen begrijpelijk en toegankelijk te maken. Vooral voor de inwoners van Haaren waar hij veel mensen persoonlijk kent. Over zijn eerste kennismaking met de ASD noemt hij de prettige omgeving en de kennismaking met leuke mensen. Hij ervaart veel energie en enthousiasme in de omgang met de nieuwe collega’s.
Wij verwachten dat met de uitbreiding met deze twee nieuwe, enthousiaste collega’s de inzet en effectiviteit van de ASD toeneemt en de advieskracht van de
ASD wordt versterkt.