Nieuw Jongerencentrum in Haaren

Nieuw Jongerencentrum in Haaren

Op 4 mei jl.  is, na enkele maanden voorbereiding, het Jongerencentrum Place2Be in Haaren geopend. Ondertussen vinden ongeveer twintig jongeren wekelijks hun weg naar De Domp. Met de officiële opening ging een lang gekoesterde wens van initiatiefnemers Angelique Geelen, Chantal van Laak, Debbie Vugts, Els van Gennip en Renata Kuijpers-Bos in vervulling. Er waren voor jonge kinderen in Haaren niet veel vrije tijd voorzieningen. Op basis van eigen ervaringen en signalen uit de dorpsgemeenschap bleek er behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren. Het Jongerencentrum is ondergebracht in gemeenschapscentrum Den Domp. De ontmoetingsruimte voor de jongeren heeft een eigen ingangsdeur aan de zijkant van het gebouw.

Het honk is voorlopig enkel op vrijdag open van 19.30 tot 20.30 voor jongeren van 9 tot 12 en van 21 tot 22 uur voor jongeren van 13 tot 17 jaar. Het ligt In de verwachting dat openingstijden verruimd, zullen worden, bijvoorbeeld naar woensdagmiddag, zodat ook de jongsten van 4 tot 9 jaar er terecht zullen kunnen.
De activiteiten worden aangeboden op basis van initiatieven en wensen van de jongeren zelf. Daarbij kan gedacht worden aan filmavonden, creatieve workshop, gamen op Play Station en themabijeenkomsten. Een gezellige babbel met een frisdrankje hoort er natuurlijk ook bij. Er zijn altijd tenminste twee ouders aanwezig; daarvoor zijn een tiental vrijwilligers beschikbaar.  De begeleiders ondersteunen de jongeren bij de activiteiten en bewaken veiligheid en goede sfeer. De jongeren zijn zelf zoveel mogelijk actief in het bedenken en uitwerken van ideeën.
Hulp kwam vanuit verschillende kanten. Den Domp schenkt het eerste jaar huur en de frisdrank, de gemeente Oisterwijk schonk een Play Station en ook wijkregisseur Marscha van Fessem denkt en helpt mee. Een plaatselijk schildersbedrijf Bressers sponsorde; een groep vrijwilligers heeft de ontmoetingsruimte kleurrijk ingericht en tijdens de opening heeft Fysiofit de boks clinic verzorgd.

Het Jongerencentrum kadert binnen Haaren Unlimited en is aangesloten bij de vereniging Samen voor Haaren.
De start is gemaakt maar de initiatiefnemers kijken natuurlijk al verder vooruit. Voor het uitbreiden van de bijeenkomsten zijn meer (groot-)ouders nodig.  Als er meer vrijwilligers zijn, hoeven deze maar af en toe actief te zijn en is de belasting niet te groot. Daarbij zijn meer zekerheid over de financiën en professionalisering van begeleiders van belang. Om dat te bereiken is samenwerking met verschillende partners een belangrijke voorwaarde.

Gelukkig zijn die verbindingen al aanwezig.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met jongerencentrumhaaren@gmail.com of een van de bovenstaande initiatiefnemers.