Inburgering in Oisterwijk, goed bezig, maar nog een hele weg te gaan

Regelmatig spreken leden van de ASD met een aantal inburgeraars in een zogeheten klankbordgroep. Dit overleg is nodig om te horen hoe proces van inburgering in de praktijk verloopt en tegen welke vragen de inburgeraars in de praktijk aanlopen. Maar ook om samen na te denken over hoe dingen de weg naar hun inburgering kunnen verkorten en verbeteren. Het is niet de bedoeling dat wij als ASD de (individuele) problemen oplossen, maar wel dat wij goed weten wat er speelt rond de inburgering, zodat wij desgewenst het college hierover (ongevraagd) kunnen adviseren. De ASD heeft immers een onafhankelijke positie als het gaat om advisering over vraagstukken binnen het sociale domein. Het is voor ons uiterst belangrijk om ons oor goed te luisteren te leggen bij wat er speelt in onze samenleving.
Waarom nu dit onderwerp deze keer? Directe aanleiding voor dit onderwerp is het afsluiten van de Pilot Regioplaatsing AZC Oisterwijk. Deze pilot werd recentelijk afgerond in aanwezigheid van Staatssecretaris Eric van der Burg.
In ons recente overleg met de klankbordgroep spraken we met een aantal inburgeraars, statushouders uit Afrika en het Midden-Oosten. Dit gesprek vond
plaats in een ongedwongen en open sfeer, waarbij alle deelnemers het gevoel hadden alles kwijt te kunnen wat ze wilden vertellen.

Allen hadden volgens de nieuwe wet inburgering hun inburgeringstraject inmiddels doorlopen. De inburgeraars in de klankbordgroep waren hoog opgeleid en wilden vooruit. En ze zien er naar uit met hun gezin op te gaan in de Nederlandse samenleving. Maar dat dat nog best een opgave is hebben zij aan den lijve ondervonden. Met name het deelnemen aan activiteiten van het dagelijks leven daar waar men woont is erg moeilijk. Ook het vinden van werk bleek een drempel. Gelukkig hadden de meesten inmiddels een woning en volgde men taalonderwijs om het Nederlands nog beter machtig te worden. Hierbij is het Refugee Team door de gemeente aangewezen om nieuwe inburgeraars te begeleiden in hun zoektocht een plaats te verwerven in de Oisterwijkse samenleving. Naast het volgen van de taallessen kan er weer geïnvesteerd worden in de begeleiding van deze nieuwe Nederlanders. Het Refugee Team ontvangt de deelnemers in groepjes van 15 personen; ze zijn allen afkomstig uit de opvang in de regio Hart van Brabant. De eerste 10 weken volgen de groepjes workshops en leggen bezoeken af aan bedrijven en andere plaatsen ter oriëntatie op onze samenleving. In deze periode leren de mensen zichzelf beter kennen. Wie ben ik, wat kan ik en waar zou ik willen werken. In dezelfde tijd start ook het taalonderwijs. Na 10 weken wordt per persoon een Persoonlijk Integratie Plan (PIP) opgesteld samen met de caseregisseur van de gemeente. Er volgt dan een periode van 16 weken waarin men diverse modules volgt, zoals o.a. zelfredzaamheid. Ook kan men ingezet worden als vrijwilliger bij evenementen.

Hiermee leert men zowel de taal beter kennen als de samenleving. De nieuwe Nederlanders kunnen werk zoeken, andere bezigheden maar vooral ook hun gekozen taalroute tot een goed einde brengen. Er blijft een lichte vorm van ondersteuning beschikbaar voor ca 2 jaar.
De maatschappelijke begeleiding is van groot belang voor een goede en sociale inburgering; door opleiding en verschil in achtergrond met Nederland, hebben de meeste inburgeraars een grote achterstand te overbruggen. Uit de gesprekken met de inburgeraars hebben wij de indruk overgehouden dat er aan de begeleiding door de gemeente nog wel op enkele punten kan worden verbeterd, met name:

  • Houdt rekening met de oorspronkelijke opleiding van een statushouder en zorg dat hij of zij met de kennis van het Nederlands een baan op dat niveau
    vindt;
  • Stimuleer het als iemand een ander beroep wil gaan uitoefenen, bij voorbeeld om eerst een hoger niveau Nederlands te
    leren om zo mogelijk weer terug te komen in het oude beroep;
  • Zorg dat de afdeling economische zaken betrokken wordt in het inburgeringsproces zodat in samenwerking met ondernemers stageplaatsen beschikbaar komen;
  • Ga actief in overleg met ondernemers om stage- en arbeidsplaatsen te vinden voor de inburgeraars.

Met een meer proactieve houding is er een wereld te winnen voor deze nieuwe Nederlanders, de ASD wil hier graag een steentje aan bijdragen.
Wil je meer weten over de ASD en de adviezen die de ASD heeft uitgebracht?
Kijk dan op www.asd-oisterwijk.nl

Met medewerking van;