Reactie Wmo-raad op te houden cliëntervaringsonderzoek

De Wmo-raad vindt de aanpassingen aan de vragenlijst van 2015 relevant. De raad wijst op de noodzaak voldoende respondenten te krijgen en vraagt daarom aandacht voor de wijze waarop de cliënten benaderd en geïnformeerd gaan worden.

Klik hier voor de volledige reactie