Advies Wmo-raad over contacten met wijkverpleging

De Wmo-raad wijst op de gevolgen van de extramuralisering van de zorg. Ouderen wonen langer thuis, overbelasting van mantelzorgers is een reëel probleem. Voor de dagopvang in wijkcentra dreigt een tekort aan vrijwilligers.

De Wmo-raad vraagt speciale aandacht voor mensen met psychiatrische ziektebeelden.

De wijkverpleegkundigen zouden een spil moeten worden in een lokaal netwerk van hulpverleners. De Wmo-raad constateert dat hier een terugtrekkende beweging aan de gang is en adviseert met klem de spilfunctie van de wijkverpleegkundigen te vertserken.

Klik hier voor het volledige advies