Categorie 2017 Wmo-raad

Reactie Wmo-raad op Monitor Sociaal Domein 2016

De Wmo-raad stelt voor om bij de verdere ontwikkeling van de monitor, behalve aan het verstrekken kwantitatieve informatie, aandacht te besteden aan de inhoudelijke kwaliteit van de Wmo-ondersteuning, bv. door het houden van systematische casuïstiek ontmoetingen. Naar aanleiding van de…

Advies Wmo-raad over Inburgering nieuwkomers

De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor hun inburgering volledig bij de inburgeraars zelf gelegd. Dat heeft serieuze problemen opgeleverd: De informatieverstrekking aan nieuwkomers schiet tekort, taalonderwijs wordt vrijwel uitsluitend op het laagste niveau gevolgd, de slagingspercentages voor het inburgeringsexamen zijn…