Uitkomsten Sociaal Diner met kwetsbare inwoners

Op initiatief van de gemeente Oisterwijk en de Wmo-raad Oisterwijk is op 27 oktober jl. in Den Boogaard te Moergestel een Sociaal Diner gehouden. Aan dit diner hebben 24 (psychisch) kwetsbare inwoners van de gemeente Oisterwijk deelgenomen. Bij de organisatie en uitvoering is nauw samengewerkt met ervaringsdeskundigen van Het Kiemuur, Mentorhulp Oisterwijk en ContourdeTwern.

Aanleiding tot het organiseren van het Sociale Diner was de vraag of de huidige ondersteuning aan psychisch kwetsbare mensen voldoende antwoord geeft op de vragen en behoeften die er zijn. Samenvattend is geconstateerd dat er al veel mogelijkheden op het gebied van dagbesteding en vrijwilligerswerk in de gemeente Oisterwijk bestaan. Tegelijkertijd is geconstateerd dat het aanbod sterk versnipperd is en er (te) weinig wordt samengewerkt. Ook worden burgers nog te weinig bij activiteiten betrokken. Het is van belang dat er een blijvende samenwerking ontstaat tussen de maatschappelijke organisaties, de ervaringsdeskundigen en de gemeente met betrekking tot zorg, welzijn en participatie van (psychisch) kwetsbare mensen in Oisterwijk en Moergestel. De gemeente, ContourdeTwern en Het Kiemuur willen graag met de aanbevelingen en tips verder aan de slag gaan, samen met betrokken organisaties en ervaringsdeskundigen, om de positie van (psychisch) kwetsbare mensen te versterken.

Klik hier voor de Uitkomsten van het Sociaal Diner.

Klik hier voor de Uitnodiging voor de presentatie van de uitkomsten.

Klik hier voor de Publicatie in het Brabants Dagblad.