Advies n.a.v. onderzoek Effectiviteit van de jeugdbeschermingsketen

De Wmo-raad ondersteunt de aanbevelingen van het rapport. De meeste hiervan zijn gedurende de afgelopen jaren met grote regelmaat door verschillende instanties gedaan. De Wmo-raad vraagt met name (nogmaals) aandacht voor de volgende adviezen en constateringen:
–   Verkort de doorlooptijd door het aantal schakels in de keten te verminderen.
–   Een andere aanpak van wachtlijsten heeft vaak geen effect.
–   Een andere benadering moet uitgaan van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van het kind en de ouders.

Klik hier voor het volledige advies

Aanstelling vertrouwenspersoon

De Wmo-raad beveelt aan de functie en de beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon voor Wmo-aangelegenheden ruim bekend te maken binnen de gemeente.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College