Reactie Wmo-raad op verordening Jeugdhulp

De Wmo-raad adviseert om evaluatiemogelijkheden in te bouwen om te bewaken dat de verordening op termijn blijft functioneren zoals bedoeld.
De raad vindt het onwenselijk om preventie uit te sluiten van de maatregelen die onder de definitie van jeugdhulp vallen. In dat kader pleit de raad ervoor om ook voorzieningen voor 0-4 jarigen nadrukkelijk te noemen.
Tenslotte wijst de raad op de voorwaarde voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Volgens de verordening moeten de ouders het integrale plan van aanpak ondertekend hebben. Wanneer de ouders niet bereikbaar of anderszins buiten beeld zijn, zal deze voorwaarde tot ernstige vertraging leiden.

Klik hier voor de volledige reactie