Nieuwsklok

De Adviesraad Sociaal Domein brengt regelmatig in de Nieuwsklok de pagina SOCIAAL DOMEIN uit. Op deze pagina vindt u publicaties van de adviesraad en informatie over actuele gebeurtenissen in het sociaal domein. Ook vindt u hier reacties en bijdragen van (vrijwilligers)organisaties en inwoners van de gemeente Oisterwijk.

Organisaties en inwoners die actief zijn in het sociaal domein kunnen informatieve of opiniërende artikelen van maximaal 400 woorden aanbieden via het mailadres redactie@asd-oisterwijk.nl. De redactie van de pagina beslist over plaatsing.

Vanaf 2021 heeft de adviesraad de volgende publicaties uitgebracht:

Inburgering in Oisterwijk, goed bezig, maar nog een hele weg te gaan …. (februari 2023)

Jubileum Inlooppunt (december 2022)

Nieuwe leden van de ASD: Harm Horlings en Hans Pijnenburg stellen zich voor (november 2022)

In memoriam Krijn in ’t Veld (november 2022)

Waarom het leuk is om lid van de ASD te zijn (oktober 2022)

Terugblik op de publicaties van 2022 (augustus 2022)

Inburgering in Oisterwijk (juli 2022)

Jeugd- en jongerenwerk (april 2022)

Loket Wegwijs (maart 2022)

Gemeentelijke schuldhulpverlening (februari 2022)

Beschermd wonen (januari 2022)

Inburgering (december 2021)

Woonzorgvisie (november 2021)

Normaliseren, een begrip dat om toelichting vraagt … (september 2021)

Inkoopstrategie Sociaal Domein (juli 2021)

Herontwikkeling De Leye (juni 2021)