Advies Zienswijze toekomst WSD

De Adviesraad Sociaal Domein i.o. onderschrijft de ambitie geformuleerd in de eindrapportage WSD “Gezamenlijk doorontwikkelen” en ondersteunt het voorstel om deel te blijven uitmaken van de Gezamenlijke regeling WSD.

De Adviesraad is positief over de uitkomsten van het experiment met het prototype Het Participatiebedrijf en beveelt aan die op te volgen. De Adviesraad benadrukt het belang van een aantal uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de WSD en wijst op de noodzaak om tot een nauwe samenwerking tussen WSD en het Sociaal team van de gemeente te komen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor de volledige eindrapportage “Gezamenlijk doorontwikkelen