Advies Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventie GGZ en Verslavingszorg

De gezamenlijke Adviesraden Sociaal Domein van de Hart van Brabant gemeenten hebben een advies opgesteld voor de regionale projectgroep die de decentralisatie van het beschermd wonen uitwerkt. De Sociale Raad i.o. brengt de belangrijkste punten uit dit concept-advies onder de aandacht van het College.
De Sociale Raad i.o. wijst het College op een aantal specifieke aandachtspunten voor de gemeente Oisterwijk. De Raad beveelt aan de gevolgen van de voorgenomen decentralisatie te verwerken in de nieuwe Woonvisie van de gemeente en de doorwerking op het Wmo-beleid in kaart te brengen.

Klik hier voor het volledige advies