Advies Verordening Jeugdhulp 2019

De Sociale Adviesraden hebben kennis genomen van een tweetal aanpassingen in de Verordening Jeugdhulp 2019 en adviseren daar positief over. Er zijn echter twee artikelen uit de Verordening 2018 weggevallen die de Sociale Adviesraden van wezenlijk belang vinden.

Klik hier voor het volledige advies

Aandachtspunten van de dementieconsulenten

In hun gesprek met leden van de Wmo-raad signaleerden de dementieconsulenten enkele praktische problemen waarop zij in hun werk stuiten. Op verzoek van de wethouder en met hun instemming, brengt de Wmo-raad deze punten onder de aandacht van het College.

Klik hier voor de rapportage van de aandachtspunten