In memoriam Krijn in ’t Veld

Op 8 oktober jl. overleed Krijn in ’t Veld. Krijn was van mei 2014 tot november 2018 voorzitter van de Wmo-raad, de voorloper van de huidige Adviesraad Sociaal Domein. Hij speelde een belangrijke rol bij het uitbouwen van de Wmo-raad tot een professioneel opererend
adviesorgaan van het college van B&W.

In september 2015 ontmoette ik Krijn voor het eerst, toen ik mij aanmeldde om een vacature in de Wmo-raad te vervullen. Ik trof een man die wat formeel overkwam, maar die zich zeer
betrokken toonde bij de sociale vraagstukken waarover de Wmo-raad mag adviseren. Hij toonde oprechte belangstelling voor wat ik zou kunnen bijdragen. Toen ik daartoe werd uitgenodigd, had ik geen enkele aarzeling om lid van de Wmo-raad te worden.

Krijn was een fijne voorzitter. Hij gaf de leden van de raad het vertrouwen en alle ruimte om
activiteiten te ontplooien op hun eigen aandachtsgebied. Hij deed zelf actief mee, schreef
adviezen en organiseerde bijeenkomsten met inwoners en zorgprofessionals. In zijn voorzittersrol zorgde hij voor een goede werkrelatie met wethouder en beleidsambtenaren.
Hij nam het initiatief om tot een regelmatig overleg met de andere adviesraden in de regio te komen. Altijd bereidde hij de vergaderingen van de Wmo-raad zorgvuldig voor.
Krijn luisterde oprecht naar zijn adviesraadleden en was een warm mens voor iedereen die ook
maar een klein beetje moeite deed om zijn formele vernisje te doorbreken. In mijn omgeving heb ik alleen maar respect en bewondering gehoord voor de integere, betrokken en verantwoordelijke wijze waarop hij zijn voorzitterschap vervulde.

In 2018 zette de gemeente een proces in gang om de Wmo-raad samen te voegen met twee
andere adviesraden van de gemeente. Krijn speelde daarin een voortrekkersrol, ik mocht hem
assisteren. Hij heeft de voltooiing van dat proces niet meer als voorzitter mogen meemaken. Eind 2018 openbaarde zich een ernstige ziekte en moest hij zijn voorzitterschap opgeven. Na de eerste behandelingen leek het weer redelijk goed met hem te gaan, maar hij wist dat hij een doodlopende weg was ingeslagen. Zijn laatste maanden en weken zijn zwaar geweest.

In ieders leven komen mensen voor die je niet zal vergeten, hoewel je geen nauwe persoonlijke band met ze hebt. Voor mij hoort Krijn tot die categorie. Het was een voorrecht om met hem te mogen samenwerken.


Wouter Verschuur
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein