Advies Onderzoek basisstructuur

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is teleurgesteld over de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd. De ASD is van oordeel dat de nogal stevige conclusies van het rapport onvoldoende worden onderbouwd door de uiterst beperkte hoeveelheid verzamelde informatie.

De ASD kan zich niet vinden in de constatering dat voldoende ondersteuning wordt geboden aan vrijwilligers en mantelzorgers en geeft op dat punt enkele adviezen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport