Advies Koersdocument Sociaal domein

De Sociale Adviesraden hebben waardering voor de positieve intenties tot samenwerking met de partijen in het sociaal domein die uit het document spreekt. Tegelijkertijd zijn de Raden van mening dat het Koersdocument erg veel aandacht besteedt aan gewenste werkwijzen, manieren van omgaan met elkaar, werkhouding en voorwaarden waaraan voorzieningen moeten voldoen, terwijl weinig richting wordt gegeven aan te ondernemen activiteiten. De Raden bevelen aan, de activiteiten die in het kader van de transitie ondernomen gaan worden in een projectstructuur onder te brengen.

Klik hier voor het volledige advies
Klik hier voor het antwoord van het College