Reactie Wmo-raad op Monitor Sociaal Domein 2016

De Wmo-raad stelt voor om bij de verdere ontwikkeling van de monitor, behalve aan het verstrekken kwantitatieve informatie, aandacht te besteden aan de inhoudelijke kwaliteit van de Wmo-ondersteuning, bv. door het houden van systematische casuïstiek ontmoetingen.

Naar aanleiding van de gepresenteerde gegevens over 2016 merkt de Wmo-raad o.a. op:
–      Het aantal van 171 geregistreerde mantelzorgers is geen realistische weergave van de werkelijkheid. Landelijk is 1 op de 8 volwassenen mantelzorger. De Wmo-raad spoort het college aan om de aard en de omvang van de groep mantelzorgers zo goed mogelijk in beeld te brengen.
–      Ongeveer 1/3 van de Wmo-cliënten weten niet waar zij terecht kunnen voor hulp. De Wmo-raad vindt dat een te groot aantal.

Klik hier voor de volledige reactie

Klik hier voor het antwoord van het College