Fabels over de Zorg, we zijn er nog niet vanaf….

De Zorg, iedereen heeft er vrijwel dagelijks mee te maken. Al is het maar voor een bezoek aan de huisarts, of als mantelzorger voor een familielid of relatie. Maar ook bij een bezoek aan een familielid in het ziekenhuis, en zo zijn er nog wel tientallen voorbeelden te bedenken.
Ook heeft iedereen wel een mening over de Zorg, of heeft deze aan den lijve
ondervonden en dus gevoeld hoe het staat met de Zorg in Nederland.
Vaak zijn het ouderen die hun ervaringen vergelijken met “hoe het vroeger was”
in de tijd dat religieuzen nog een taak hadden in de Zorg, in het ziekenhuis of
bij de kruisverenigingen in het land. En natuurlijk was het vroeger beter, dat
staat al bij voorbaat vast voor veel ouderen. En zo ontstaan er dan via overlevering de verhalen over hoe de Zorg verworden is tot een dienst waarop bezuinigd wordt, waar geen mensen voor te vinden zijn en in ieder geval het niet meer is zoals het vroeger was.
Nog onlangs was er in de media van alles over te vinden, over de neergang en de
problemen in het land. Ook wij bij de ASD hebben er de afgelopen tijd veel over
gelezen en gehoord. Totdat we in de afgelopen weken een document in handen
kregen dat heel veel fabels over de Zorg behandelde en op wetenschappelijke
basis stelling nam tegen de fabels die ook bij ons waren waargenomen.
Wij vonden het daarom een informatief  document van Vilans (2024)waarvan we de
belangrijkste punten in dit artikel zullen behandelen en proberen daarmee een
stel van deze fabels uit de wereld te nemen.
Voor het gehele artikel zie ook:
https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/9-mythen-over-zorg.

De belangrijkste misverstanden op een rij:
*             Een bezoek aan de huisarts gaat ten koste van het eigen risico…
*             In Nederland betalen burgers een hoge eigen bijdrage vergeleken met andere EU landen….
*             In het Nederlandse zorgstelsel is sprake van vrije marktwerking…
*             Steeds minder mensen werken in de Zorg…
*             De wachtlijsten in de jeugd-ggz zijn zo hoog omdat er te weinig psychologen zijn…
Een verklaring voor het ontstaan van al deze misverstanden hebben we niet maar ze zijn onjuist.
Een voorbeeld is dat alleen het onderzoek naar aanleiding van het bezoek van een huisarts wordt belast op het eigen risico. Maar ook is de Nederlandse eigen bijdrage gelijk aan het Europese gemiddelde en in onze buurlanden Duitsland en België betaalt men tussen de € 150 en € 250 meer. Verder is het Nederlandse zorgsysteem een gereguleerde markt, waarbij iedereen in Nederland verplicht verzekerd is en de zorgverzekeraars iedereen moeten verzekeren tegen een standaard
zorgpremie. Dat er steeds minder mensen werken in de Zorg is ook al zo’n misverstand want door de stijging van de zorgvraag zijn er steeds meer mensen nodig.
Deze week verscheen er een rapport van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)
waarin weer eens duidelijk werd aangegeven dat het gemiddeld 18 weken duurt
voordat men terecht kan bij de GGZ. Er waren zelfs 97.000 wachtplekken eind
2023, een situatie die dringend om een oplossing vraagt. Het personeelstekort
van psychologen is daarbij slecht een van de oorzaken van het grote aantal
wachtenden op behandeling. Ondanks de toelichting hierboven op de belang

rijkste misverstanden maken wij ons zorgen over de stand van zaken in de Zorg en ontwikkelingen die er de
komende jaren aan gaan komen. Bijvoorbeeld door het steeds ouder worden van onze bevolking zal de vraag naar zorg de komende jaren sterk toenemen. Hoe dit opgelost moet gaan worden is nog
onduidelijk. Duidelijk is dat e de druk op onze sociale voorzieningen zal toenemen en dat inwoners meer en meer zelfredzaam en samen redzaam moeten worden. Aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid zitten ook positieve kanten. Bij de ASD krijgt deze ontwikkeling veel aandacht. Wij zullen ons in de richting van gemeente Oisterwijk sterk maken om blijvend aandacht aan deze
ontwikkeling te geven en inwoners te ondersteunen. Mocht U als lezer over dit onderwerp een bijdrage willen leveren, dan vragen wij U van harte hierop te reageren.
Wil je meer weten over de ASD en de adviezen die de ASD heeft uitgebracht?

Kijk dan op https://asd-oisterwijk.nl