Een nieuw Jeugdhonk in Oisterwijk, we hebben er lang op gewacht.

Op dit moment worden er al incidentele activiteiten georganiseerd door en voor jongeren in het nieuwe jeugdhonk, daarnaast is de planning dat in september de officiële opening zal plaats vinden in Wijkcentrum de Pannenschuur in Oisterwijk. Er stond zelfs al een wervingsadvertentie voor jeugdleiding in de Nieuwsklok en hopelijk wordt die snel gevonden…. We spraken hierover de afgelopen weken met Bas de Gruijter, teamleider RNewt gemeenten Midden-Brabant, om te horen wat er zo allemaal zal gaan geburen.

R-Newt is de jeugdafdeling van ContourdeTwern en is gevestigd in diverse plaatsen in Midden-Brabant en Zuid-Holland met de hoofdvestiging in Tilburg. De medewerkers die in de kernen van Oisterwijk actief zijn worden door Bas aangestuurd. In Oisterwijk, Moergestel en Haaren zijn 5 jongerenwerkers actief. En in totaal werken er bij R-Newt zo’n 160 medewerkers; de verhouding man/vrouw is 50/50. Een gemengde groep van jongere en oudere jongerewerkers zijn actief bij R-Newt en dit sluit goed aan op de snelheid en flexibiliteit die de organisatie nastreeft. Ook bij de huidige jeugd zien we die snelheid en flexibiliteit. Tiliander is nu nog het verzamelpunt voor de medewerkers, maar vanaf begin juli wordt dat het nieuwe jeugdhonk. In Haaren is gemeenschapshuis Den Domp het verzamelpunt. Op de website van R-newt zegt de organisatie het volgende over zichzelf:

R-Newt is daar waar jongeren en kids zijn. Op straat, op scholen, in jongerencentra en online. We organiseren toffe activiteiten, ondersteunen je als je zélf een event wilt opzetten, zijn er om gewoon gezellig te kletsen en bieden een luisterend oor. We zijn een appje away en altijd present – fysiek en op social media.

En zo hebben we de organisatie ook ervaren: een actieve en gerichte jongerenorganisatie die goed bereikbaar is. De gemeente heeft voor de inrichting van het nieuwe jeugdhonk budget vrijgemaakt en samen met de netwerkpartners is R-Newt aan het werk gegaan. De partners hierin zijn Farent, ContourdeTwern, Gemeente en het Onderwijsveld. In de aanloop naar dit project heeft men elke 2 weken overleg gehad met vertegenwoordigers van Gemeente en buurtbewoners in wijkcentrum Panneschuur. In dat overleg zijn ook bezwaren bij de buurtbewoners serieus genomen en getracht deze weg te nemen.

In het nieuwe jeugdhonk, dat op dit moment volop wordt verbouwd en aangepast wordt aan de wensen, wil R-Newt een plek voor jongeren scheppen waar ze zich thuis voelen, waar ze kunnen gamen zoals ze willen, of een toernooi organiseren. Een veilige plek voor de doelgroep, jeugdigen met sport en spel tot max. 27 jaar. Het is de bedoeling om in samenwerking met scholen ook huiswerkondersteuning aan te bieden. Om de jeugdigen te bereiken gaan jongerenwerkers ze opzoeken op school, op straat en bij de verenigingen in Oisterwijk. Het plan is om de activiteiten samen met de jongeren te gaan organiseren. Met hun inzet willen jongerenwerkers de verbinding met jongeren maken, bijvoorbeeld met als doel de eenzaamheid bij jongeren ten gevolge van corona te bestrijden. Maar ook om ze te helpen bij het zoeken naar hun identiteit en juiste stappen te maken naar volwassenheid. Ook het vinden van aansluiting en beïnvloeding op jonge leeftijd zijn aspecten die aan de orde komen.

Voor de financiering van het jongerenwerk is
R-Newt geheel afhankelijk van gemeentebijdragen waarbij elk jaar de resultaten en ontwikkelingen worden geëvalueerd. De activiteiten worden actief gemonitord en geregistreerd in daarvoor beschikbare registratiesystemen. Jaarlijks wordt er een jaarrapportage en verantwoording opgesteld. Hierbij staan veerkracht en talentontwikkeling centraal. Ontwikkelingen die op dit moment zichtbaar zijn, zijn o.a. online Jongerenwerk / sociale media die extra aandacht vragen; games en beïnvloeding van jongeren en veiligheid specifiek op sociale media. Maar ook hoe jongeren bereikt worden. En ook hier in Oisterwijk spelen zaken als Ondermijning door criminaliteit, geldezel-problematiek en drugsgebruik onder jongeren alsmede drugslaboratoria.
Dit alles vraagt heel veel alertheid en inzet van de medewerkers, waarbij elke maatschappelijke ondersteuning wenselijk is. De Adviesraad Sociaal Domein is verheugd dat het jeugdhonk binnenkort van start kan gaan en hoopt dat veel Oisterwijkse jongeren zich daar thuis gaan voelen.