Mobiliteit in Oisterwijk, met ParelCabs ben je op de goede weg.

ParelCabs is een initiatief in Oisterwijk van de Stichting Verbindend Vervoer. Deze vervoersdienst biedt kwetsbare mensen de mogelijkheid deel te blijven uitmaken van de samenleving en voorkomt ook eenzaamheid. Met speciale elektrische auto’s, door taxibedrijf Korthout ter beschikking gesteld, vormen chauffeur-vrijwilligers voor de hele gemeente Oisterwijk een vervoersnetwerk voor mensen die daarvoor in aanmerking komen. Het gaat hierbij om inwoners in de WMO met een regiopas of 80-jarigen die een SVVO-pas ( Stichting Verbindend Vervoer Oisterwijk ) hebben. Een SVVO-pas is aan te vragen bij Loket
Wegwijs
in cultuurcentrum Tiliander of per telefoon op (013) 30 30 440
De blauwwitte wagens rijden dagelijks binnen de gemeentegrenzen van Oisterwijk, dus door Oisterwijk, Moergestel, Haaren of Heukelom op weg naar dagbesteding, fysiotherapie of gewoon voor een boodschap of familiebezoek. Met hun dienstverlening garanderen zij de zo gewenste mobiliteit voor deze kwetsbare groep. Want wie onderweg is, blijft actief en houdt contacten en voorkomt eenzaamheid

Vooral in het sociale domein in Nederland is de laatste jaren erg veel veranderd en in een rap tempo. De drie transities AWBZ-WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de Nieuwe Zorgwet zijn daarvan de zichtbare uitingen. Zij hebben veel overhoop gehaald en vragen veelal om een geheel nieuwe oriëntatie, zowel bij de gemeente als de inwoners. Kwetsbare mensen zijn steeds meer aangewezen op hun eigen kracht, op hun kwaliteiten en persoonlijke netwerk om hun welbevinden te kunnen handhaven en te verbeteren. Dit verschijnsel wordt vaak ‘weggezet’ als zelfredzaamheid en wordt vanuit de centrale en gemeentelijke overheid gestimuleerd. Waar de gemeente Oisterwijk dit principe van zelfredzaamheid als onderdeel van hun beleid in concrete situaties hanteert, is dit voor de betrokken inwoner van Oisterwijk echter niet altijd zo vanzelfsprekend en zijn de sociale gevolgen soms groot.
Inwoners van Oisterwijk zijn steeds meer aangewezen op hun eigen mogelijkheden en op hun persoonlijk netwerk om deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving en eenzaamheid te voorkomen. Gemeenten hanteren het principe van zelfredzaamheid als onderdeel van hun beleid. Echter, voor de betrokken inwoner is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. Het
is voor hen vaak niet eenvoudig zich vrij en zelfstandig te verplaatsen. Eenzaamheid ligt dan op de loer en het blijven deelnemen aan de Oisterwijkse samenleving wordt bemoeilijkt. Zonder vervoersmogelijkheden wordt de wereld van kwetsbare inwoners klein en is het eigen huis vaak de grens van het contact met anderen.

Wie gebruik wil maken van de ParelCabs belt met taxibedrijf Korthout op 0800-4002020 en geeft aan wanneer men vervoerd wil worden, wat de bestemming is en hoe laat men opgehaald en weer teruggebracht wil worden en of men gebruik maakt van een rollator. De ParelCabs rijden van maandag t/m vrijdag van 08:45 tot 17:45 uur. De eigen bijdrage is € 1,50 per zone, waarbij elke rit binnen één deelgemeente één zone is. Men kan contant betalen of met behulp van een 10-zonekaart die bij de chauffeur te koop is.
Het werkterrein van de ParelCabs is groot Oisterwijk, ze kunnen dus geen ritten verzorgen buiten de gemeentegrenzen. Dus een rit naar bijvoorbeeld het ETZziekenhuis in Tilburg is helaas niet mogelijk.

De stichting rijdt met twee elektrische auto’s die tezamen zo’n 5.000 ritten per jaar verzorgen. Bij zo’n 15% gaat dit om ritten tussen de deelgemeenten Heukelom, Haaren of Moergestel.
Gedurende de nacht staan de auto’s geparkeerd en te laden bij De Huurhal aan de Luxemburgstraat waar eigenaar Jorg Robben belangeloos parkeer- en laadplaatsen beschikbaar heeft gesteld.
Natuurlijk worden er altijd vrijwilligers als chauffeur gevraagd en met name vraagt men dames om zich aan te melden. Men rijdt over het algemeen één dagdeel in de twee weken waardoor dit vrijwilligerswerk geen zware belasting vormt. Heb je interesse, stuur dan een berichtje naar info@verbindendvervoer.nl
Ook ASD leden zetten zich in voor dit vrijwilligers initiatief en wij kunnen dit van harte aanbevelen.
Wil je meer weten over de ASD en de adviezen die de ASD heeft uitgebracht? Kijk dan op www.asd-oisterwijk.nl