Advies Beekdalpark / Herontwikkeling De Leye

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een aantal scenario’s voor de herontwikkeling van het gebied De Leye (Beekdalpark genoemd) laten opstellen. In vervolg op zijn advies van augustus 2020 over het eerste concept-plan voor de herontwikkeling van De Leye reikt de Adviesraad een vijftal uitgangspunten aan die gehanteerd zouden moeten worden bij de verdere uitwerking van de gepresenteerde scenario’s.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de bijlage bij het advies (vergelijking van de scenario’s)

Klik hier voor de reactie van het college

Klik hier voor de scenariostudie van het Beekdalpark