Regionaal advies over het programma van eisen voor de aanbesteding van Wmo begeleiding

De Hart van Brabant gemeenten gaan de zorgverlening aan Wmo-cliënten (de zgn. Wmo begeleiding) gezamenlijk inkopen. Over het programma van eisen voor de aanbesteding hebben zeven sociale adviesraden, waaronder de Wmo-raad Oisterwijk, een gezamenlijk advies uitgebracht.

Klik hier voor het volledige advies