Advies Wmo-raad over Plan van aanpak Mantelzorgondersteuning

De Wmo-raad heeft waardering voor het Plan van aanpak Mantelzorgondersteuning, maar is van mening dat te veel aandacht wordt gegeven aan advies, informatieverstrekking en gesprekken aan c.q. met mantelzorgers.
Mantelzorgers zijn vooral geholpen met concrete ondersteuning, zoals hulp bij het vinden van de weg naar hulpverlenende instanties en voldoende respijtzorg in de vorm van laagdrempelig dagopvang.

Klik hier voor het volledige advies
Klik hier voor het antwoord van het College
Klik hier voor de reactie op het antwoord van het College