Advies Wmo-raad over Regionale Koers Jeugd(hulp)

De Bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant, waarin negen gemeenten samenwerken op het gebied van de 2e lijns jeugdhulp, heeft de beleidsvisie Koers Jeugd(hulp) vastgesteld. De Wmo-raad adviseert deze beleidsvisie over te nemen. De regionale beleidsvisie moet aangevuld worden met lokaal jeugdbeleid. De Wmo-raad adviseert hierin de nadruk te leggen op preventie en vroegsignalering. De Raad is van mening dat jeugdigen en ouders in een vroegtijdig stadium betrokken moeten worden bij de inrichting van ondersteuningsmaatregelen. Verder dringt de Raad erop aan, de cliënt- en oudertevredenheid te monitoren.

Klik hier voor het volledige advies.

Klik hier voor het antwoord van het College

Klik hier voor de volledige Koers Jeugd(hulp).