Oproep aan de politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan een aantal klemmende problemen in het sociale domein

De Wmo-raad, de SSPO en de Klankbordgroep Wwb doen, met het oog op de gemeenteraadsverkiezing van 2018, gezamenlijk een oproep aan de politieke partijen van de gemeente Oisterwijk. Zij wijzen de politieke partijen op de verplichting om een inclusief sociaal beleid te voeren. Zij wijzen op een aantal klemmende problemen in het sociale domein en geven aandachtspunten mee, met het verzoek in de verkiezingsprogramma’s daaraan aandacht te besteden.

Klik hier voor de volledige oproep

Klik hier voor de brief aan de politieke partijen