Advies Wmo-raad over Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2017

Dit advies is gezamenlijk uitgebracht door de Wmo-raad, de SSPO en de Klankbordgroep Wwb.

De adviesorganen zijn van mening dat de gemeente meer moet en kan doen dan het creëren van een minimaal begroot aantal dienstverbanden voor beschut werk. De gemeente wil eerst bekijken hoe de situatie zich ontwikkelt voordat verdere actie wordt ondernomen.
De adviesorganen vinden het belangrijk dat concreet wordt aangegeven op welke wijze de ontwikkelingen in kaart worden gebracht en welke criteria daarbij gehanteerd worden. Ook vinden zij het belangrijk dat de andere voorzieningen die de gemeente kan aanbieden aan personen die op een wachtlijst komen te staan, duidelijk in kaart worden gebracht en dat daarover wordt gecommuniceerd met de betrokkenen.

Klik hier voor het volledige advies